AMGEN I SERVIER OGŁASZA WSPÓŁPRACĘ W DZIEDZINIE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA   Firma Amgen uzyskała pozwolenie na wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych nowej, zatwierdzonej w UE terapii stosowanej w leczeniu chorób układu krążenia; firma Servier otrzymała prawo do wprowadzenia omekamtywu mekarbilu w Europie THOUSAND OAKS, stan Kalifornia, USA oraz SURESNES, Francja (9 lipca 2013 r.) – firmy Amgen (NASDAQ:AMGN) oraz Servier ogłosiły dziś zawarcie nowej umowy o współpracy umożliwiającej połączenie doświadczenia obu firm w dziedzinie chorób układu krążenia. Na mocy umowy firma Amgen uzyskała prawa do wprowadzenia na rynek Stanów Zjednoczonych nowego doustnego leku firmy Servier, zatwierdzonego w UE pod nazwą Procoralan® (iwabradyna), wskazanego do stosowania w przewlekłej niewydolności serca i stabilnej dławicy piersiowej u chorych ze zwiększoną częstością akcji serca. Firma Amgen uzyskała także wyłączne prawo do prowadzenia prac ...
4 czerwca 2013 roku w Hotelu Bristol w Warszawie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu dla dziennikarzy Kryształowe Pióra. Była to już VII edycja konkursu w kategorii „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego i chorób serca”, III edycja konkursu w kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby” oraz IV edycja w kategorii „Depresja - przełamać tabu”. Od początku ideą konkursu jest budowanie i zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z chorobami układu krążenia, cukrzycą typu 2 oraz depresją. Zgłoszone prace były oceniane przez niezależne jury, pod kątem oryginalności i pomysłowości, wartości zawartych informacji, zgodności z tematem i ich znaczenia dla szerokiej grupy odbiorców oraz wpływu na zmianę postawy wobec schorzeń wymienionych w poszczególnych kategoriach. W kategorii „Profilaktyka Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Serca" w skład komisji oceniającej prace ...