Badania kliniczne

Kluczowym elementem aktywności Servier w Polsce w zakresie projektów badawczych są działania prowadzone przez Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych (ICTR). Powstały w 2001 roku Ośrodek, jest jedną z 15 tego typu placówek firmy w świecie. Od 2017 roku odpowiada za prowadzenie badań klinicznych nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, na Słowacji i Ukrainie, nadzoruje też niektóre projekty w Gruzji.

 

W sumie zatrudnionych jest tu 25 specjalistów. Dodatkowo Ośrodek zatrudnia kilkanaście osób w Czechach, na Ukrainie i na Słowacji. 

 

Obecnie ICTR prowadzi 34 projekty w ramach 14 badań klinicznych, na różnych etapach – ocena wykonalności przeprowadzenia badania, przygotowania do rozpoczęcia badania, rekrutacja do badań, obserwacja pacjentów, zamykanie projektu badawczego.

 

Projekty te dotyczą następujących wskazań z głównych obszarów terapeutycznych, w których firma Servier prowadzi badania i rozwój nowych cząsteczek:

  • kardiologia i naczynia krwionośne: zatorowość płucna, niewydolność serca, przewlekła niewydolność żylna, owrzodzenia żylne, dusznica bolesna;
  • onkologia: ostra białaczka limfoblastyczna; przewlekła białaczka limfocytarna; przerzutowy rak jelita grubego;
  • psychiatria i neurologia: autyzm, duża depresja, udar niedokrwienny mózgu;
  • choroby immunozapalne i tkanki łącznej: osteoartroza.
  • Diabetologia: cukrzyca typu 2

Więcej informacji na temat badań klinicznych realizowanych przez Servier uzyskać można na dedykowanej temu zagadnieniu stronie internetowej.