Badanie 4P

Badanie świadomości zdrowotnej Polaków - wybrane zagadnienia

Pobierz publikację (.PDF) 2,5 MB

 

Badanie świadomości zdrowotnej Polaków - raport

Pobierz publikację (.PDF) 6 MB