Historia

 

Pół wieku temu doktor medycyny i farmacji Jacques Servier podjął ambitne przedsięwzięcie, które dziś urosło do rangi największej niezależnej firmy farmaceutycznej we Francji i drugiej co do wielkości francuskiej firmy farmaceutycznej na świecie, obecnej już w 149 krajach.

Od początku wszelkim działaniom podejmowanym przez Servier towarzyszy motto: „Odkrycia dające nadzieję”
 

 

 

 

 

Servier w Polsce

 

Firma Servier jest obecna na polskim rynku od  1992 roku.  Początki  firmy w kraju to tylko 7 pracowników i 1 lek. Szybko jednak  stała się jedną z czołowych firm farmaceutycznych w Polsce, zatrudniającą dziś około 500 wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za działalność naukowo-badawczą, produkcję i promocję.

 

 

Niezmiennie od ponad dwudziestu lat firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, prowadzi badania, podejmuje współpracę naukową z lekarzami i farmaceutami, a także wspiera edukację zdrowotną pacjentów.

 

Firma Servier aktywnie inwestuje w nowoczesne technologie, wykorzystuje wymianę doświadczeń i informacji w świecie naukowym.

Przegląd działalności inwestycyjnej przeprowadzony przez niezależną firmę audytorską PricewaterhouseCoopers (PwC) w 2016 r. wykazał, że Firma Servier przeznaczyła do tej pory na inwestycje w Polsce łącznie ponad 733 mln zł.