Inwestycje w badania

Badania naukowe, pogłębianie wiedzy medycznej i edukacja stanowią priorytet w rozwoju Servier. W 3 centrach badawczych zlokalizowanych we Francji oraz na Węgrzech, a także w 15 rozsianych na całym świecie ośrodkach badań klinicznych zatrudniamy niemal 3000 naukowców.

Obecnie pracują oni nad rozwojem 33 leków, w  jednym z 5 kluczowych dla Servier obszarów terapeutycznych: cukrzycy, kardiologii, onkologii, chorobach neuropsychiatrycznych i immunozapalnych. Każdego roku Servier przeznacza na badania 25% swojego obrotu.

W Polsce na działalność naukową - granty, projekty badawcze, badania kliniczne oraz edukację lekarzy i pacjentów, Servier przeznacza niemal 40 mln złotych rocznie. W zlokalizowanych w Warszawie Międzynarodowym Ośrodku Badań Klinicznych a także Laboratorium Kontroli Jakości zatrudnionych jest 50 pracowników.