Kluczowe dane

  • Druga co do wielkości firma farmaceutyczna we Francji i 34 największa grupa farmaceutyczna na świecie

  • Ponad 21 800 pracowników zatrudnionych w 150 krajach

  • 4 obszary terapeutyczne: onkologia, kardiologia i metabolizm, neurologia, choroby immunozapalne

  • 15 Międzynarodowych Ośrodków Badań Klinicznych i 6 ośrodków badawczych

  • 16 Zakładów Produkcyjnych na świecie

  • 4 czołowa grupa farmaceutyczna w kardiologii na świecie i 3 czołowa grupa farmaceutyczna w leczeniu nadciśnienia tętniczego na świecie

  • Ponad 20% obrotu firmy jest inwestowane w badania naukowe

  • 40 projektów na etapie rozwoju klinicznego w tym 19 nowych jednostek molekularnych

  • Do 98% leków Servier substancje czynne są syntetyzowane we własnym zakładzie w Bolbec-Baclair we Francji.

 

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiej obecności międzynarodowej w 150 krajach świata, w 2021 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 21,8 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum działalności.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dane aktualne na dzień 30 września 2021 r.

Dodatkowe informacje można znaleźć na międzynarodowej stronie internetowej www.servier.com