Nagrody i wyróżnienia

Firma Servier podejmuje szereg inicjatyw edukacyjnych w różnych obszarach medycznych oraz stale inwestuje w rozwój i badania nad innowacyjnymi lekami. Za swoje dokonania firma Servier otrzymała wiele nagród i wyróżnień, które są dowodem rzetelności i konsekwencji firmy w działaniu na rzecz rozwoju medycyny i farmacji, podejmowanych we współpracy z polskim środowiskiem naukowym.

 

Polskie środowisko medyczne nagrodziło Servier następującymi wyróżnieniami:

Przyjaciel Polskiej Kardiologii, Partner Polskiej Kardiologii, 25 lat współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym – prestiżowe tytuły przyznawane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne firmom, które w istotny sposób wspierają działalność edukacyjną i naukową polskich kardiologów

Przyjaciel Polskiej Diabetologii

Przyjaciel Polskiej Hipertensjologii

Przyjaciel Polskiej Flebologii

Przyjaciel Polskiej Rynologii

Przyjaciel Polskiej Chirurgii Naczyniowej

Przyjaciel Lekarza Rodzinnego

Złoty Ciśnieniomierz w uznaniu zasług dla środowiska hipertensjologów w Polsce i za wkład w inicjatywy Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

 

Jednym z najważniejszych obszarów działalności firmy Servier jest innowacyjność produktów, która  ma wpływ na zaufanie i dobrą opinię. Firma Servier jest nagradzana za działania badawcze i rozwojowe, które zwiększają dostęp polskich pacjentów do skutecznych terapii. Firma i produkty znajdują uznanie w środowisku farmaceutycznym, o czym świadczą liczne nagrody:

Diaprel MR – Lek  Dziesięciolecia

Prestarium – Lek Dwudziestolecia

Europejski Laur Farmacji i Medycyny

dyplom za wzorową realizację zasad Dobrej Praktyki Edukacyjnej w opiece farmaceutycznej

tytuł i medal Lidera Farmacji i Medycyny;

medal zasłużonych dla samorządu aptekarskiego

Preductal MR® – Laur Farmacji i Medycyny

Złoty Laur Super Biznesu

 

Servier od lat organizuje długofalowe kampanie profilaktyczno-edukacyjne, a także czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz towarzystwami naukowymi działającymi w obszarze profilaktyki. Za zaangażowanie społeczne oraz inicjowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz poprawy zdrowia firma otrzymała następujące nagrody:

Forum Przeciw Depresji – Złoty OTIS z Diamentami

Servier dla Serca – Złoty OTIS z Diamentami

Servier dla Serca – Prix Galien

Servier dla Serca – Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Forum Przeciw Depresji – Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Servier – Wyłącz Raka – Sukces Roku w Ochronie Zdrowia.

 

Firma Servier wspiera pracowników zarówno w rozwoju zawodowym dając im różne możliwości budowania ścieżki kariery, ale również w zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa i stabilności poprzez stworzenie komfortowych warunków pracy i warunków socjalnych.

Za wieloletnie działania z zakresu odpowiedzialnej polityki personalnej firma została dwukrotnie uhonorowana tytułem Solidny Pracodawca Roku 2015 oraz Solidny Pracodawca Roku 2020 – w kategorii ogólnopolskiej oraz w kategorii Branża farmaceutyczna.

 

Firma Servier jest aktywnym i odpowiedzialnym inwestorem zagranicznym w Polsce, wpływającym na pozytywne zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku pracy za co został firmie przyznany tytuł:

Inwestor bez Granic - to prestiżowe wyróżnienia przyznano podczas XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.