Obszary terapeutyczne

Nadciśnienie tętnicze

 •  

  W Polsce prawie co trzecia dorosła osoba choruje na nadciśnienie tętnicze. U przeważającej większości pacjentów(>90% pacjentów) występujące nadciśnienie tętnicze ma charakter pierwotny, tzn. nie można do końca określić dokładnej przyczyny podwyższonych wartości ciśnienia. Osoby z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym zazwyczaj nie odczuwają jakichś specyficznych dolegliwości i ogólnie czują się dobrze. Dlatego też potocznie mówi się, że nadciśnienie to „cichy zabójca”.

   

  Dowiedz się więcej...

   

Choroba niedokrwienna serca

 •  

  Choroba niedokrwienna serca to stan, w którym na skutek miażdżycowego zwężenia tętnic wieńcowych ilość tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew do mięśnia sercowego jest zbyt mała względem zapotrzebowania. Najczęściej choroba wieńcowa wywołuje dolegliwości dławicowe. Typowa dławica to ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku lub rozpierania z towarzyszącą dusznością, wrażeniem zatykania lub braku powietrza, często z uczuciem niepokoju i zagrożenia.

   

  Dowiedz się więcej...

   

Niewydolność serca

 •  

  Niewydolność serca to stan, w którym serce nie pompuje prawidłowo krwi, co utrudnia dostarczenie tlenu i składników odżywczych do innych narządów. Prowadzi to do łatwego męczenia się, osłabienia mięśni, zawrotów głowy. Ponadto nie są usuwane z tkanek produkty przemiany materii i nadmiar płynów. Powoduje to uczucie duszności, powstawanie obrzęków oraz gromadzenie płynu w jamie brzusznej lub jamach opłucnowych.

   

  Dowiedz się więcej...

   

Cukrzyca typu 2

 •  

  Szacuje się, że z powodu tej choroby cierpi w Polsce ponad 3 miliony osób (a tylko u 2 milionów osób cukrzycę rozpoznano i wdrożono leczenie). Cukrzycę rozpoznaje się zwykle po 6-9 latach trwania choroby. U chorych na cukrzycę dochodzi do postępującego uszkadzania zarówno małych jak i dużych naczyń krwionośnych. Uszkodzenie małych naczyń krwionośnych prowadzi do rozwoju retinopatii cukrzycowej (a w konsekwencji może skutkować ślepotą), uszkodzenia nerek, neuropatii. Uszkodzenie dużych naczyń wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, wystąpienia zawału serca i udaru mózgu.

   

  Dowiedz się więcej...

   

Depresja

 •  

  Co dziesiąty mężczyzna i co piąta kobieta przeżyła, przeżywa lub będzie przeżywać depresję o nasileniu klinicznym, czyli w takim, w którym należy już rozpocząć leczenie. Depresja jest najczęstszą przyczyną samobójstw. Pociąga za sobą bardzo duże koszty materialne i społeczne. Depresję charakteryzują: obniżenie nastroju, anhedonia (utrata możliwości przeżywania przyjemności), obniżenie napędu, zaburzenia snu i lęk.

   

  Dowiedz się więcej...

   

Osteoporoza

 •  

  Osteoporoza jest chorobą szkieletu, która polega na zwiększeniu łamliwości kości. Na osteoporozę chorują głównie kobiety po okresie menopauzy, mężczyźni chorują rzadziej. Jednakże u ponad 10% mężczyzn rozpoznaje się osteoporozę. Do czynników ryzyka wystąpienia osteoporozy zaliczamy: wczesną menopauzę, zwłaszcza po operacyjnym usunięciu jajników, niski wskaźnik masy ciała, siedzący tryb życia, palenie papierosów, nadmierne spożycie kawy (powyżej 4 filiżanek dziennie) i/lub alkoholu.

   

  Dowiedz się więcej...