Programy edukacyjne

Firma Servier Polska regularnie organizuje bezpłatne programy profilaktyczno – edukacyjne pod wspólnym hasłem Servier – w trosce o Twoje zdrowie. Ich celem jest edukacja na temat schorzeń stanowiących istotny problem społeczny, profilaktyki, a także udzielanie praktycznych wskazówek dotyczących życia z przewlekłymi chorobami cywilizacyjnymi. Odpowiednio wczesna diagnoza pozwala zapobiec dalszemu pogarszaniu się stanu naszego zdrowia, a często nawet uratować życie. Niejednokrotnie wystarczy zwykła zmiana trybu życia na bardziej aktywny lub zmiana dotychczasowych nawyków żywieniowych. Niezbędna jest jednak świadomość, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie.

 

Programy edukacyjne mają zasięg ogólnopolski i prowadzone są pod patronatem medycznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, uznanych autorytetów medycznych w poszczególnych dziedzinach oraz mediów.

 

 

 

 

Servier dla Serca

Program, którego celem jest stałe podnoszenie świadomości społecznej Polaków dotyczącej czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i wynikających z nich zagrożeń. Mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier oferuje bezpłatne badania w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego obejmujące: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, stężenia glukozy i cholesterolu we krwi oraz wskaźnika masy ciała (BMI). Jeśli wyniki są nieprawidłowe zapewniona jest specjalistyczna konsultacja kardiologiczna oraz EKG i ECHO serca. Więcej informacji na temat programu oraz profilaktyki chorób układu krążenia można znaleźć na stronie www.dbajoserce.pl. Zapraszamy na profil akcji na Facebook, na którym publikujemy ciekawe doniesienia naukowe dotyczące profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, artykuły prasowe oraz interesujące dane epidemiologiczne: wwww.facebook.com/dbajoserce

 

 

 

 

Forum Przeciw Depresji

Kampania społeczna prowadzona we współpracy z fundacją ITAKA, której podstawowym zadaniem jest zwiększanie świadomości pacjentów i ich rodzin na temat depresji. Program obejmuje inicjatywy edukacyjne i otwarte wykłady dla wszystkich zainteresowanych, a także bezpłatne konsultacje psychiatryczne. Inne działania w ramach kampanii to wsparcie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA oraz chat z lekarzem psychiatrą. Więcej informacji na temat kampanii oraz depresji można znaleźć na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl

Zapraszamy na profil akcji na Facebook’u www.facebook.com/forumprzeciwdepresji, na którym na bieżąco umieszczane są ciekawe doniesienia naukowe, publikacje prasowe oraz konkursy wiedzy na temat depresji.

 

14 stycznia po raz pierwszy uruchomiony został Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, który czynny będzie przez cały rok, w środy i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00. Telefon dedykowany jest wszystkim, którzy potrzebują konsultacji, pomocy, wsparcia. Otwarcie specjalnej linii jest dla nas szczególnie ważne. Wiele osób wciąż wstydzi się choroby i boi się wykonać pierwszy krok. Jesteśmy po to, aby pomóc przełamać tabu i umożliwić kontakt ze specjalistą.

 

Telefon Antydepresyjny Forum Przeciw Depresji