Społeczna odpowiedzialność

Strategia społecznej odpowiedzialności firmy Servier polega na wspieraniu edukacji zdrowotnej pacjenta, współpracy naukowo-badawczej z lekarzami i farmaceutami oraz dbałości o pracowników. Firma Servier przystąpiła także do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Kodeks Przejrzystości, która poprzez budowanie transparentności i pokazywanie społecznej wartości współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym ma na celu budowanie zaufania miedzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.  Kluczowymi interesariuszami firmy Servier są wszystkie grupy społeczne mające realny wpływ na zachowania prozdrowotne wśród Polaków tj. lekarze, farmaceuci, dziennikarze. Firma dba także o pracowników i ich najbliższych poprzez edukację zdrowotną i profilaktykę.

 

 

 

Lekarze i farmaceuci

Od początku działalności w Polsce firma wspiera i podejmuje inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowane do środowiska medycznego, organizując konferencje, sympozja oraz warsztaty dla lekarzy i farmaceutów. Firma wydaje publikacje medyczne, w tym czasopisma naukowe oraz Medyczny Serwis Internetowy dla lekarzy i farmaceutów www.servier.pl. Do zarejestrowanych użytkowników wysyłany jest mailowo biuletyn naukowy Vademecum, będący źródłem informacji o postępach światowej medycyny. Firma Servier opiera współpracę z lekarzami na zasadach partnerskich licząc się zawsze z opinią środowiska medycznego. Współpraca ze środowiskiem medycznym jest niezbędnym elementem rozwoju medycyny, a w szczególności wypracowania nowych skutecznych terapii w leczeniu pacjentów.

 

 

 

 

 

Edukacja społeczna

Od 2003 roku Firma Servier organizuje bezpłatne kampanie profilaktyczno-edukacyjne, które mają charakter ogólnopolski:

 

 

Servier dla Serca

Forum Przeciw Depresji

Servier Wyłącz Raka

 

Celem tych kampanii jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. Programy edukacyjne prowadzone są pod patronatem medycznych towarzystw naukowych, uznanych autorytetów medycznych w poszczególnych dziedzinach oraz mediów.

 

Grupą społeczną mającą wpływ na zachowania prozdrowotne wśród społeczeństwa są dziennikarze, do których firma kieruje konkurs Kryształowe Pióra organizowany od 2006 r., którego ideą jest budowanie i pogłębianie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi: choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, depresja oraz choroby onkologiczne. Firma organizuje konferencje prasowe, happeningi oraz warsztaty mające na celu zwrócenie uwagi mediów na określony problem zdrowotny. Równorzędnym zadaniem dla firmy jest wspieranie lekarzy oraz pacjentów w ich wspólnym dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów terapeutycznych.

 

 

 

Pracownicy

Pracownicy stanowią najważniejszą wartość dla firmy. Istotnym elementem kultury firmy jest długofalowy rozwój pracowników i szanse kariery również w międzynarodowych strukturach Grupy Badawczej Servier.

 

Wśród projektów realizowanych przez pracowników i dla pracowników znalazły się między innymi:

Współpraca z Fundacją Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz – Olszewskiej – Akcja na rzecz zasilenia Krajowego Rejestru Dawców Szpiku. Dzięki pracownikom firmy rejestr dawców krwi został wzbogacony o ponad 100 potencjalnych dawców.

 

Współpraca z Fundacją Dziecięca Fantazja. To organizacji pożytku publicznego, która od 2003 roku spełnia najskrytsze marzenia ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci w całej Polsce. Moc spełnionego marzenia daje dziecku i jego rodzinie nadzieję i siłę do dalszej walki o życie i zdrowie! Spełniamy marzenia konkretnych dzieci angażując się w akcje organizowane przez Fundację na rzecz konkretnych dzieci: Dzień Dziecka,  Mikołajki z Fantazją, Świąteczny Koncert z Fantazją.

 

Pilotażowy program edukacyjny „Szkoła Servier” dotyczący profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego dla szkół podstawowych pod hasłem „Mamo, Tato, dbajmy o serce!” Program zrealizowano dla dzieci szkół podstawowych w 15 miastach Polski oraz w siedzibie firmy dla dzieci pracowników.

 

Udział pracowników firmy w corocznym Biegu Firmowym w Warszawie. Cały dochód z biegu przeznaczony został na cel charytatywny związany z pomocą dzieciom chorym i niepełnosprawnym.

Akcja dla pracowników „3 godziny dla rodziny” - jest akcją na rzecz relacji rodzinnych. Zachęcamy pracowników do tego, aby w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny spędzali czas i umacniali relacje z najbliższymi, poprzez skrócenie czasu pracy dla wszystkich pracowników w wyznaczonym przez firmę dniu.

 

Program edukacyjny dla pracowników firmy Servier, to program na temat zagrożeń związanych z najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, depresja, a także choroby nowotworowe.

 

Dbałość o najwyższą jakość, bezpieczeństwo i skuteczność produktów powstających w laboratoriach firmy, wspieranie edukacji zdrowotnej pacjenta, współpraca naukowo-badawcza z lekarzami i farmaceutami, to tylko niektóre z przykładów dobrze rozumianego odpowiedzialnego biznesu, jakimi kieruje się firma Servier, czego dowodem jest status Partnera Odpowiedzialnego Biznesu w latach 2005-2011.

 

Poszukiwanie nowych leków, współpraca ze środowiskiem medycznymi i naukowym, wspieranie edukacji zdrowotnej pacjentów i dbałość o pracowników firmy to przykład odpowiedzialnego biznesu jaki firma Servier chce kontynuować i rozwijać w przyszłości.