Strategiczny inwestor

Od początku istnienia w Polsce firma Servier konsekwentnie prowadzi długofalowe inwestycje w działalność produkcyjną, naukowo-badawczą, a także edukację społeczną.
 

 

PRODUKCJA

 

Inwestycje w nowoczesne technologie oraz wymiana doświadczeń i informacji w świecie naukowym jest są kluczowym elementem naszej działalności. W 1997 r., Grupa Servier podjęła strategiczne decyzje o otwarciu zakładu produkcyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym celu wybrano Polskę, a Grupa Servier nabyła większościowy pakiet akcji Anpharm PF S.A. Dzięki tej inwestycji polski zakład został zaopatrzony w najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w farmacji do produkcji leków, a zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wzrosła o ponad 1000%.

W latach 2001-2002 wszystkie pomieszczenia, urządzenia oraz systemy zapewnienia jakości zostały dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Dzięki temu w 2003 roku Anpharm PF S.A. uzyskało certyfikat GMP (Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania).

Anpharm zatrudnia obecnie blisko 200 osób w przedsiębiorstwie usytuowanym na warszawskiej Białołęce.

Łączna wartość inwestycji Grupy Servier Anpharm wynosi ponad 150 mln zł.

Obecnie niemal 100% opakowań leków firmy Servier przeznaczonych na rynek polski produkowanych jest w ANPHARM PF S.A. Jednocześnie w ostatnich latach ANPHARM PF S.A. rozwinął także eksport leków produkowanych w Warszawie do 22 krajów. Do końca roku 2020 ok. 65% produkcji PF Anpharm przeznaczonych jest na eksport.

 

 

BADANIA

 

Naszą misją jest tworzenie i udostępnianie innowacyjnych leków oraz informacji medycznej o najwyższej naukowej jakości, dzięki czemu lekarze mogą korzystać w jak najbardziej efektywny sposób z nowoczesnych terapii. Dlatego  konsekwentnie poszukujemy nowych rozwiązań terapeutycznych, prowadzimy badania oraz podejmujemy współpracę naukową z lekarzami i farmaceutami.

Każdego roku inwestujemy w kolejne badania nad naszymi lekami, dzięki temu wpływamy na postęp wiedzy medycznej.

W Polsce Grupa Badawcza Servier prowadzi działalność naukowo-badawczą od początku, tj. 1992 roku.

W 1999 roku został utworzony polski departament Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych w Europie Centralnej i Wschodniej, który w od 2001 roku działa jako Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Polsce.

Dziś w Ośrodku tym koordynowanych jest rocznie kilkanaście badań klinicznych prowadzonych na terenie Polski, a także monitorowane są badania prowadzone w Czechach, Ukrainie, Gruzji i na Słowacji.

Tylko w ostatnich latach inwestycje w działalność naukowo-badawczą w Polsce przekroczyły 331 miliony złotych.

 

 

 

 

EDUKACJA

 

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności firmy Servier w Polsce jest edukacja.

Servier aktywnie uczestniczy w rozwoju, a także  upowszechnianiu wiedzy medycznej, a działalność edukacyjna firmy skierowana jest zarówno do lekarzy, farmaceutów, jak i pacjentów. Firma prowadzi także ogólnopolskie programy edukacyjne o charakterze społecznym.

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej Servier funduje międzynarodowe i polskie granty naukowe. Tylko w ostatnich latach nasza firma przeznaczyła blisko 2,5 miliona złotych na ufundowanie polskich grantów naukowych w dziedzinie kardiologii i diabetologii oraz ponad 16 milionów złotych na udostępnianie publikacji naukowych lekarzom.

Od 2003 roku firma organizuje regularnie bezpłatne ogólnopolskie programy profilaktyczno-edukacyjne - Servier dla Serca, Forum Przeciw Depresji, Servier – wyłącz raka, których celem jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. Programy te organizowane są pod patronatem towarzystw naukowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej).

W ramach tych programów profilaktycznych, badaniami diagnostycznymi objęto już ponad 78 000 pacjentów.