Zakład Produkcyjny Servier

 

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA jest zakładem produkcyjnym Grupy Servier Polska i piątym co do wielkości zakładem wytwórczym Servier na świecie. 

 

Więcej informacji na stronie www.anpharm.pl
 

 

 

Historia i inwestycje

W 1997 roku Grupa Badawcza Servier nabyła większościowy pakiet akcji Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Anpharm SA. Ta decyzja przyniosła konkretne korzyści dla polskiego zakładu. Znaczące inwestycje finansowe oraz transfer nowoczesnej technologii do Polski umożliwiły dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Wielkość produkcji wzrosła o ponad 600 procent: z 4 milionów do 26 milionów opakowań rocznie. Równocześnie wzrosła liczba zatrudnionych pracowników z 80 do 170 osób.

Każdego dnia w Warszawie produkowanych jest 5 milionów tabletek najwyższej jakości. W skali roku daje to 1 miliard 200  milionów tabletek.
 

Obecnie blisko 100% opakowań leków firmy Servier przeznaczonych na polski rynek produkowanych jest w przedsiębiorstwie firmy Servier, a około 40% produkcji przeznaczona jest na eksport m.in. do 8 krajów Unii Europejskiej, w tym do  Francji, a także do Serbii.  Wszystkie leki  wytwarzane w na polski rynek są efektem prowadzonych badań naukowych firmy Servier.

W latach 2001-2002 wszystkie pomieszczenia, urządzenia oraz systemy zapewnienia jakości zostały dostosowane  do wymogów Unii Europejskiej. Dzięki temu w 2003 roku Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Anpharm SA uzyskało certyfikat GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania). W 2006 roku certyfikat został uaktualniony zgodnie z wymogami unijnymi, a w latach 2009 i 2014 został ponownie przedłużony przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Od 2008 roku Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Anpharm SA w całości należy do Grupy Servier, a łączna wartość inwestycji Grupy w Przedsiębiorstwo wyniosła blisko 150 milionów złotych.

Pod koniec 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie kolejnej inwestycji firmy Servier w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym  Anpharm - supernowoczesnej linii butelkującej, która zwiększyła zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa o kolejne 10 milionów opakowań rocznie.

 

 

 

W 2015 r. została oddana do użytku nowoczesna linia pakująca dedykowana systemowi, który przygotowuje pojedyncze dawki leków dla pacjenta. System ten, określany jako Administrated Doses Preparation (w skrócie PDA), jest wykorzystywany w szpitalach, sanatoriach czy domach późnej starości.

 

Jesienią 2016 roku oddana zostanie kolejna inwestycja - nowoczesne laboratorium analityczne odpowiedzialne za najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Prowadzone są także rozmowy dotyczące uruchomienia produkcji wszystkich preparatów złożonych stosowanych w kardiologii w warszawskim przedsiębiorstwie. Decyzja ta znacząco wpłynie na rozwój zakładu.

 

 

Media o nas

- (Rzeczpospolita) - Francuskie leki produkowane w Polsce leczą Polaków i Europę
- (Świat Lekarza) - W Polsce produkujemy leki zgodnie z najwyższymi standardami

 

Więcej informacji na stronie www.anpharm.pl